Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

 

Тематика засідань творчих груп

Мелітопольської гімназії №5 на 2016-2017 н.р.

 

Мета діяльності: формування успішної особистості учнів та вчителів засобами впровадження адаптивної системи навчання, інноваційних технологій становлення особистості.

 

Проблемна тема

Рік роботи

Завдання на навчальний рік

Прогнозований результат на кінець року

1. Творча група «Впровадження хмарної технології  у навчально-виховний процес гімназії.»

1-ий

 

1. Активізація інформаційно-комунікаційної  діяльності учнів та вчителів.

2. Збирання інформації з метою підвищення лексичного арсеналу, використання додаткової інформації  -  розширення інформаційної компетентності взагалі.

4. Створення відео уроків для додаткової дистанційної  самоосвіти гімназистів.

 

 

1. Активізувати участь учнів у конкурсах з інформатики, у рамках мережевих комунікаційних проектах, конкурсах, олімпіадах.

2. Підвищити інформаційну компетентність вчителів на 5%: використання Інтернет – мережі, дистанційного навчання, створення блогів, сайтів.

3. Провести серію практикумів  для вчителів гімназії з використання  програм Plickers, Presi, Leaninapps.

2. Творча група «Впровадження комплексно-хвильової  технології  у навчально-виховний процес гімназії.»

 

1-ий

 

 

1. Спрямувати навчально-виховний процес на розвиток міжпредметних зв’язків з різних навчальних предметів, на виховання спеціальних характеристик (якостей) особистості, що дають можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності.

2. Навчити  бачити та використання на побутовому рівні, в реальному житті  знання з навчальних дисциплін.

3. Створити банк комплексно – хвильових уроків , напрацювати навички проведення нетрадиційних уроків «Творча майстерня».

 

 

1. Підвищення результативності роботи з обдарованими учнями   (міські та обласні олімпіади, конкурси)

2. Сприяти вибору життєвого шляху, майбутньої професії, реалізації профілю навчання.

3. Підвищення мотивації учнів до якісного навчання взагалі.

 

 

3. Творча група «Впровадження тренінгової технології  у навчально-виховний процес гімназії.»

1-ій

 

1.Спрямувати навчально-виховний процес на успішну адаптацію людини в соціумі  засобами здоров’язберігаючих технологій  навчання.

 

 

 

2. Вивчити вплив тренінгових технологій на процес вікової адаптації учнів до навчання .

3. Організувати  індивідуальний підхід  до соціально-психологічного, морально-етичного, фізіологічного  та емоційного здоров’я гімназистів.

 

 1. Створити окрему сторінку на сайті гімназії з метою розповсюдження досвіду вчителів з використання тренінгових методів навчання й виховання.

 

 

 1. Провести конкурс  ВОКів – впевнених ораторів класу (листопад, 2016)

3. Впровадження в навчально-виховний процес рольових ігорз метою підготовки до вирішення питань реального життя.

4. Зібратити методичну базу для використання тренінгової технології під час уроків, позакласних заходів, виховних годин.

 

4. Творча група «Впровадження адаптивної технології  у навчально-виховний процес гімназії.»

1-ий

1. Розвивати спроможність до саморозвитку, самоосвіти, самовизначення, творчості, конкурентоспроможності учнів та вчителів.

2. Розглянути складові адаптивної системи навчання.

3. Знайти шляхи запровадження методів та прийомів розвитку критичного мислення учнів  під час вивчення загальних предметів.

 

 

 1. Розробити Концепцію розвитку соціально адаптованої особистості гімназиста (грудень 2016 р.)

2. Провести педраду- педагогічну кав’ярню «Оптимальні методи й прийоми результативного адаптивного навчання» (жовтень 2016 р.)

3. Скласти методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх предметів з використання принципів активного навчання й критичного мислення.

 

 

 

 

 

 

 

Педколектив Мелітопольської гімназії №5 обирає колегіальну модель розвитку

 

 
   

 

ІНТЕГРАЦІЙНО – ІННОВАЦІЙНО - МОДУЛЬНА  ШКОЛА

 

УЧЕНЬ РОЗВИВАЄ СВОЇ ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

ПАНУЮТЬ ВІДНОСИНИ ПАРТНЕРСТВА, СПІВПРАЦІ, АТМОСФЕРИ ПОВАГИ, ДОВІРИ, УСПІХУ

ПЕЛКОЛЕКТИВ ЗАБЕЗПЕЧУЄ УСПІХ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ І ВЧИТЕЛЯ

ПАНУЄ ЗАГАЛЬНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ

ПЕДКОЛЕКТИВ ПРАЦЮЄ В РЕЖИМІ ТВОРЧОГО ПОШУКУ

 

 

 

ІННОВАЦІЙНО-МОДУЛЬНА

МОДЕЛЬ,

В ОСНОВУ РОБОТИ ЯКОЇ ПОКЛАДЕНА

Концепція саморозвитку, соціалізації ОСОБИСТОСТІ

 

 

ІНТЕГРАЦІЙНА

МОДЕЛЬ

УВАГА ПРИДІЛЯЄТЬСЯ РОЗВИТКУ НЕ ТІЛЬКИ КОГНИТИВНИХ, А Й ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ, ЕМОЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

Очікуємі результати проекта «Акмеологічна школа»:

1. активізація науково-методичної самоосвіти вчителя,

2. перенос акценту з викладання предмету на

    самоосвіту, з вчителя – урокодателя на вчителя

    вихователя,

3. використання в НВП не тільки пізнавальної, а й

    морально-волевої мотивації навчальної діяльності,

4. стимуляція процесу самосвідомості, виведення учнів

    в рефлексивну позицію навчання,

5. перенос центру уваги учнів на формування

    інтелектуальних здібностей,

6. формування самоуправляющих механізмів навчання

    й виховання особистості

 

 

формування особистості самоудосконалюючої

H O M O   S E L F – S T U D I E S

H O M O   S E L F  - M A D E  M A N

 

План заходів

роботи консультативно – тренінгового центру «Активна освіта» при Мелітопольській гімназії №5 на 2016-2017 н.р.

 

Заходи центру

Термін

Відповідальні

Реалізація проекту «Вчимося жити разом»

Девіз : «Жити разом ми вчимося,

                  щоб життя наше вдалося!»

1

Провести міський тренінг «Вчимося жити разом» для вчителів основ здоров’я шкіл міста

26.10.

2016 р.

Науменко Г.О.

2

Провести анкетування «Які питання  або труднощі виникали при впровадженні проекту «Вчимося жити разом»

26.10.

2016 р.

Дюжаєва Т.К.

3

Провести семінар для заступників директорів з науково - методичної роботи «Проект «Вчимося жити разом» - школа життя»

19.01.

2017 р.

Саєнко Л.М.

Науменко Г.О.

4

Створити освітній постер за підсумками роботи проекту «Вчимося жити разом»

Лютий 2017 р.

Науменко Г.О.

Організація роботи літніх мовних таборів.

Девіз: «Англійська у навчанні допоможе

              та й у житті надати бонус зможе!»

5

Тренінг – старт проекту «Літня англомовна школа» для керівників шкільних методичних об’єднань вчителів іноземної мови

Лютий 2017

Галицька О.В.

6

Провести виїзний семінар для заступників директорів, які є координаторами іноземної мови, «Табір додаткової освіти – англомовна школа «Azov camp – 2016»

Травень 2017

Клименко В.М.

Мавлідінова В.К.

7

Створення методичного постеру  «По курсу – англомовне літо!»

Квітень 2017 р.

Кафедра ФІ Крикуненко Т.Б.

 

 

 

Директор Мелітопольської гімназії №5                                   Т.О.Суптеля

 

План методичного кабінету

Мелітопольської гімназії №5 на 2016-2017 н.р.

Тематика заходу

Термін проведення

Відповідальний

1

Затвердження плану роботи науково – методичного комплексу на 2016-2017 н.р.

Серпень 2016

Члени НМР

2

Надання навчально – методичних консультацій педагогічним працівникам.

Протягом року

Голова НМР

Завідуючи кафедрами

3

Організація наставництва, стажування молодих спеціалістів.

Вересень 2016

ШМВ

Беляєва О.І.

4

Допомога вчителям – предметникам у координації форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів.

Протягом року

Адміністрація

5

Забезпечення педагогів навчальними програмами

Вересень 2016

Овчаренко Л.В.

6

Оформлення матеріалів атестації вчителів, роботи з молодими спеціалістами, планів роботи поліпредметних кафедр

Вересень 2016

Беляєва О.І.

7

Проводити чергові засідання науково-методичної ради

1 раз у чверті

Беляєва О.І.

8

Проводити чергові засідання атестаційної комісії

Березень 2017

Суптеля Т.О.

9

Заповнення методичного стенду «Науково – методичний комплекс»

Серпень 2016

Беляєва О.І.

10

Заповнення методичного стенду в учительській.

Протягом року

Беляєва О.І.

11

Надавати тематичну методичну допомогу вчителям

Протягом року

Беляєва О.І.

12

Створити відео-, медіатеку  участі учнів гімназії в Міжнародних проектах.

Протягом року

Беляєва О.І.

13

Систематизація роботи класних керівників з обдарованою молоддю.

Січень 2017

Класні керівники

14

Організувати роботу :

1.Школи молодого вчителя

2. Школи педмайстерності

3. Школи професійного росту

Вересень 2016

 

Беляєва О.І.

Суптеля Т.О.

Овчаренко Л.В.

15

Організувати тематичні консультації молодим та малодосвідченим вчителям

Протягом року

Вчителя - предметники

16

Проведення творчих звітів вчителів, що атестуються

Березень 2017

НМР

17

Стежити за підшивками педагогічних газет і журналів, методичних газет і журналів, за поновлення каталогу об’єктів та картотеки педагогічного досвіду міста, області, країни.

Протягом року

Бібліотекар

18

Узагальнити  матеріали досвіду роботи вчителів:

 1. Суптелі Т.О. «Інтерактивні форми викладання правознавства»
 2. Саєнко Л.М. «Арт-терапія я к засіб формування адаптованої розвиненої особистості учня»
 3. Гончарова Л.В. «Формування розвиненої особистості засобами використання теорії асиметрії півкуль»
 4. Черняєва О.М.

«Використання ІКТ на уроках географії»

 

 

Березень 2017

 

 

Грудень 2016

 

 

 

Січень 2017

 

 

 

 

Грудень 2016

 

Беляєва О.І.

19

Складання плану курсової підготовки кадрів на 2018 рік

Травень 2017

Беляєва О.І.

20

Вивчити стан викладання :

 1. Інформатики
 2. Біології
 3. Укр..мови та літератури
 4. Математики
 5. Нім.мови

 

Вересень 2016

Листопад 2016

 Травень  2017

Лютий 2017

Листопад 2016 

 

Овчаренко Л.В.

Беляєва О.І.

Суптеля Т.О.

Овчаренко Л.В.

Беляєва О.І.

21

Організувати роботу з обдарованими учнями.

Протягом року

Беляєва О.І.

22

Створити фотоалею  інноваційних досягнень вчителів гімназії

Жовтень 2016

Беляєва О.І.

23

Поповнювати матеріали методичних папок:

1. Інноваційна діяльність.

2. Сучасний урок

3. Акмеологічна школа

4. Методичні рекомендації з саморозвитку

 Протягом року

Беляєва О.І.

24

Організація майстер – класи з формування адаптивно розвиненої особистості учня

Протягом року

Вчителі - предметники

25

Організація роботи поліпредметних кафедр:

1. ТЕФ

2. МІФ

3. ПриН

4. СуН

5. ІФ

6. РУФ

Протягом року

 

 

Зайцева С.Б..

Радєва І.М..

Гончарова Л.В.

Демченко В.В.

Крикуненко Т.Б.

Демидова О.М.

26

Щорічно проводити  співбесіди з вчителями поліпредметних кафедр за підсумками роботи за рік.

Травень 2017

Адміністрація

 

 

 

Директор

Мелітопольської гімназії №5                                           Т.О.Суптеля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

 

методичного кабінету

Мелітопольської гімназії №5 на 2015-2016 н.р.

 

Тематика заходу

Термін проведення

Відповідальний

1

Затвердження плану роботи науково – методичного комплексу на 2015-2016 н.р.

Серпень 2015

Члени НМР

Директор

2

Спланувати роботу з реалізації 5-ого аналітичного року проблемної теми «Акмеологічний підхід до навчання й виховання конкурентоспроможної особистості з високим рівнем життєвих компетенцій»

Вересень 2015

Беляєва О.І.

3

Надання навчально – методичних консультацій педагогічним працівникам щодо методичних рекомендацій викладання навчальних предметів.

Протягом року

Голова НМР

Завідуючи кафедрами

4

Організація наставництва, стажування молодих спеціалістів.

Вересень 2015

ШМВ

Беляєва О.І.

5

Допомога вчителям – предметникам у координації форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів.

Протягом року

Адміністрація

6

Забезпечення педагогів навчальними програмами.

Вересень 2015

Овчаренко Л.В.

7

Оформлення матеріалів  роботи з молодими спеціалістами, планів роботи поліпредметних кафедр

Вересень 2015

Беляєва О.І.

8

Проводити чергові засідання науково-методичної ради

1 раз у чверті

Беляєва О.І.

9

Проводити чергові засідання атестаційної комісії

Протягом року

Суптеля Т.О.

10

Заповнення методичного стенду «Науково – методичний комплекс». Заповнення методичного стенду в учительській.

Серпень 2015

Протягом року

Беляєва О.І.

 

11

Надавати тематичну методичну допомогу  вчителям

 

Протягом року

Адміністрація

12

Створити відео-, медіатеку  участі учнів гімназії в Міжнародних проектах.

 

Протягом року

Беляєва О.І.

13

Систематизація роботи класних керівників з обдарованою молоддю.

Квітень 2016

Саєнко Л.М.

14

Організувати роботу :

1.Школи молодого вчителя

2. Школи педмайстерності

3. Школи професійного росту

Вересень 2015

 

Беляєва О.І.

Суптеля Т.О.

Овчаренко Л.В.

15

Організувати тематичні консультації молодим та малодосвідченим вчителям

Протягом року

Вчителя - предметники

16

Проведення творчих звітів вчителів, що атестуються

Протягом року

НМР

Атест.комісія

17

Стежити за підшивками педагогічних газет і журналів, методичних газет і журналів, за поновлення каталогу об’єктів та картотеки педагогічного досвіду міста, області, країни.

Протягом року

Бібліотекар

18

Узагальнити  матеріали досвіду роботи вчителів:

1. Матвієнко В.Г. «Допрофільна економічна освіти гімназистів»

2. Мовчан Н.М. «Формування особистісної зрілості учнів засобами патріотичного виховання на уроках історії»

 

 

 

Грудень 2015

 

Лютий  2016

 

 

 

 

Беляєва О.І.

 

Суптеля Т.О.

19

Складання плану курсової підготовки кадрів

Травень 2016

Беляєва О.І.

20

Вивчити стан викладання :

1.української мови та літератури.

2. охорони здоров’я

3. англійської та німецької мови

4. економіка

5. музики

6. історії

7. математики 6 кл.

8. «Захист Вітчизни»

 

 

Жовтень  2015

Жовтень 2015

Листопад 2014

Грудень 2015

Листопад 2015

Лютий 2016

Січень  2016

Березень 2016

 

 

Суптеля Т.О.

Беляєва О.І.

Беляєва О.І.

Беляєва О.І.

Саєнко Л.М.

Суптеля Т.О.

Овчаренко Л.В.

Суптеля Т.О.

 

21

Організувати роботу з обдарованими учнями.

Протягом року

Беляєва О.І.

22

Доповнити Книгу пошани гімназії «Творянин - вчитель», «Творянин - учень»

Травень 2016

Беляєва О.І.

23

Поповнювати матеріали методичних папок:

1. Інноваційна діяльність.

2. Сучасний урок

3. Акмеологічна школа

4. Методичні рекомендації з саморозвитку

 

 Протягом року

Беляєва О.І.

24

Організувати проведення конкурсу презентацій роботи полі предметних кафедр

Січень 2016

Беляєва О.І.

25

Організація роботи поліпредметних кафедр:

1. ТЕФ

2. МІФ

3. ПриН

4. СуН

5. ІФ

6. РУФ

Протягом року

 

 

Зайцева С.Б.

Радєва І.М.

Гончарова Л.В.

Демченко В.В.

Крикуненко Т.Б.

Демидова О.М.

26

Щорічно проводити  співбесіди з вчителями поліпредметних кафедр за підсумками роботи за рік.

Травень 2015

Адміністрація

27

Організувати проведення методичних тижнів:

Тиждень педмайстерності «Вернісаж особистостей».

Тиждень молодого вчителя «крок до майстерності»

 

 

Грудень 2015

 

Травень 2016

 

Беляєва О.І.

 

 


 

Обов’язкова  ділова документація

методичного кабінету Мелітопольської гімназії №5

 

 1. Матеріали роботи з обдарованою молоддю.
 2. Матеріали щодо проведення педрад з науково – методичної теми.
 3. Матеріали чергової атестації вчителів.
 4. Матеріали участі учнів у регіональних, обласних, всеукраїнських олімпіадах та інтелектуальних конкурсах.
 5. Матеріали участі учнів у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах.
 6. Матеріали роботи діагностичної лабораторії гімназії.
 7. Матеріали Школи молодого вчителя.
 8. Матеріали роботи поліпредметних кафедр гімназії.
 9. Матеріали роботи творчих груп .
 10.  Матеріали реалізації проблемної методичної теми.
 11. Матеріали освітнього проекту «Акмеологічна школа»
 12. Методичні папки з тем:
 • Методична робота
 • Управління науково – методичною роботою.
 • Внутрішкільний контроль.
 • Моніторинг роботи вчителів.
 • Професійні конкурси  вчителів.
 • Робота науково-методичної ради.

13. Тематичні папки:

 • Сучасний урок.
 • Інноваційна діяльність.
 • Інформаційно-комунікаційна технологія.
 • Школа інформаційного суспільства.
 • Методичні рекомендації з саморозвитку дитини.
 • Ломоносівські дні.
 • Олімпіади.

14. Матеріали з Міжнародних проектів.

15. Матеріали  індивідуальної роботи з обдарованими дітьми.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Жовтень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031


Українське ділове мовлення. Календар свят


Корисні посилання

Друзі сайту
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018Зробити безкоштовний сайт з uCoz